• THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

  CFE với sự tham khảo từ Hiệp hội Đầu tư thay thế CAIA, là nơi dẫn đầu về nghiên cứu, giao dịch thực tiễn và đào tạo về sản phẩm phái sinh... Các khóa được thiết kế dựa trên nội dung tiêu chuẩn trong chương trình CAIA.

 • KHÓA ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP VÀ TÀI SẢN

  Học và thực hành trên mô hình định giá chuẩn, sử dụng và kiểm định ở các công ty quản lý quỹ nước ngoài như VinaCapital, Dragon Capital...Nắm vững PP đầu tư của Warrent Buffet

 • KHÓA NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

  Khóa học sẽ giúp bạn “think out of the box” Cung cấp kiến thức theo chuẩn quốc tế, các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho việc đầu tư ở tất cả các kênh đầu tư nói chung.

 • KHÓA KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN HIỆU QUẢ

  Khóa học cung cấp kiến thức phân tích cơ bản trong đầu tư là cơ sở vững chắc để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường đi lên và tồn tại với vị thế chủ động khi thị trường đi xuống.

 • KHÓA KỸ NĂNG GIAO DỊCH HIỆU QUẢ

  Khóa học giúp bạn kiểm soát được tâm lý giao dịch, tự tin trong việc ra quyết định đầu tư, thực hiện phân bổ vốn hợp lý, kiểm soát tốt các rủi ro và luôn chủ động trong các tình huống thị trường.

 • KHÓA TÀI CHÍNH, MUA BÁN & SÁP NHẬP DÀNH CHO LUẬT SƯ

  Cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để tư vấn cho các deal M&A cho doanh nghiệp lớn.