Ứng dụng quản lý và lập kế hoạch tài chính cá nhân CFE cho phép bạn hoạch định mục tiêu tài chính tương lai, quản lý đầu tư và tài sản, giúp có định hướng tốt hơn và có một bức tranh rõ ràng hơn về con đường tài chính của mình trong hàng chục năm tương lai”.

Giờ đây, việc lập kế hoạch tài chính không còn mơ hồ và phức tạp nữa. Bạn có thể lập một kế hoạch tài chính cho mình một cách rõ ràng, chi tiết chỉ bằng các thao tác đơn giản là nhập thông tin đầu vào và phần mềm sẽ tự tính theo các nguyên lý tài chính hiện đại, kết quả được truy xuất một cách nhanh chóng.

Các bước bạn có thể thực hiện với ứng dụng này:

1. Xác định tình hình tài chính hiện tại.

2. Xây dựng các mục tiêu tài chính.

3. Xác định các hướng khác nhau để hành động.

4. Đánh giá các lựa chọn thay thế.

5. Cập nhật, xem xét và sửa đổi kế hoạch tài chính để phù hợp với từng giai đoạn.

CFE sẽ hỗ trợ bạn trong việc nhập liệu và phân tích kết quả đạt được, từ đó đưa ra các tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp theo yêu cầu của từng cá nhân.

san-pham-tccn